Dokumentasjon

LifeVac® har allerede eksistert i åresvis i både USA og Storbritannia og er derfor nøye testet og grundig ettergått av både myndigheter og uavhengige forskningsinstitusjoner.

LifeVac er per dags dato det eneste medisinske utstyret for blokkerte luftveier som har fagfellevurdert forskning i ryggen. LifeVac er CE-merket klasse-1 medisinsk utstyr og er derfor automatisk kvalifisert for salg på det norske markedet. I tillegg er det FDA- Canadian Health Service og MHRA-registrert for salg i USA og Storbritannia. 

Siden LifeVac ble lansert har det blitt publisert flere fagfellevurderte forskningsartikler omkring bruken og effektiviteten av produktet. Vi har samlet alt materiellet i en medisinsk mappe som er tilgjengelig for alle som er interesserte. Vi advarer om sterke bilder i enkelte av forskningspublikasjonene som baserer seg på kadaver.

 

Åpne dokumentasjon Handle nå