Om oss

LifeVac importeres til Norge av EC Life AS og selges eksklusivt på LifeVac.no. LifeVac ble utviklet i USA av Arthur Lih etter at han var vitne til en tragisk hendelse hvor en ung gutt døde på grunn av at en drue blokkerte luftrøret hans, og Heimlich-manøveren mislyktes. Denne hendelsen motiverte Lih til å utvikle et medisinsk apparat spesifikt designet for å fjerne blokkeringer fra luftrøret.

LifeVac importeres til Norge av EC Life AS og selges eksklusivt på LifeVac.no. Den norske avdelingen ble opprettet etter en skremmende hendelse der en av de norske eiernes tre år gamle datter satte en godteribit fast i halsen. Til tross for flere forsøk med ryggslag og tradisjonelle metoder, kom ikke godteribiten opp. Den kom til slutt ut etter at de stakk fingrene ned i halsen for å hente ut biten, noe som egentlig ikke skal gjøres. Situasjonen kunne ha gått mye verre, og motiverte oss derfor til å søke etter en løsning som kunne hjelpe andre i lignende tilfeller.

Denne opplevelsen førte til at vi oppdaget LifeVac, som allerede eksisterte i Storbritannia, USA og deler av Europa. Siden produktet fortsatt ikke var tilgjengelig i Norge, inngikk vi en importør- og distributøravtale for de nordiske landene. Vi har dermed forpliktet oss til å spre kunnskapen om LifeVac i de nordiske landene og gjøre det tilgjengelig for alle.

Siden Heimlich-manøveren ble introdusert på 1970-tallet, har det vært lite innovasjon innen metoder for å forhindre kvelning. LifeVac representerer en viktig utvikling i denne retningen. Vi har en brennende visjon om at LifeVac skal redde liv i kvelningssituasjoner, og at ingen skal måtte miste livet på grunn av kvelning. Vårt mål er at LifeVac etter hvert skal bli et naturlig inventar både i private hjem og i offentlige institusjoner.